Gdzie firmy płacą podatki?

Założenie firmy w dzisiejszych czasach to przysłowiowa „bułka z masłem”. Należy jednak do tego zagadnienia podejść z większą rozwagą niż do kupna bułki w narożnym sklepie. Jest parę bardzo istotnych elementów bez znajomości których można popełnić poważny błąd.
Jednym z podstawowych zadań jest określenie formy opodatkowania nowo tworzonego podmiotu gospodarczego. Następnym elementem jest określenie miejsca wykonywania działań oraz siedziby firmy. Te dwa elementy są istotne ze względu na obowiązki podatkowe jakie spoczywają na każdym przedsiębiorcy.

Co to znaczy – właściwy urząd skarbowy?

Określając miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres siedziby firmy z automatu określa się przynależność do konkretnego urzędu skarbowego. Tym urzędem jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby prowadzonej firmy.
Sprawa jest bardzo prosta w przypadku małych miast czy wsi. Często w ośrodkach o statusie miasta powiatowego funkcjonują dwa urzędy skarbowe. Jeden obsługuje mieszkańców miasta, natomiast inny obsługuje mieszkańców powiatu. Nie jest to regułą obowiązującą wszędzie, najczęściej decyduje o tym liczba mieszkańców i zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność.
Nieco inaczej wygląda to w dużych miastach. Bardzo często duże miasta np. Warszawa, podzielone są na dzielnice. Każda dzielnica posiada wówczas oddzielne urzędy obsługujące mieszkańców danej dzielnicy. W takim przypadku dzielnice posiadają również własne dzielnicowe urzędy skarbowe.
Jak widać na podstawie przytoczonych przykładów, aby uniknąć nieporozumień na etapie początkowym tworzenia firmy warto zapoznać z warunkami panującymi na danym terenie.

„Przynależność” podatkowa i forma ich płacenia.

Kiedy ustalona zostaje przynależność do właściwego urzędu skarbowego, należy zapoznać się w jaki sposób dokonywać wpłat podatków.
Prowadząc działalność gospodarczą podstawowe podatki odprowadzane do urzędu skarbowego to podatek dochodowy PIT lub CIT oraz podatek od towarów i usług VAT.
W celu uniknięcia pomyłki każdy z podatków posiada swoje indywidualne konto w urzędzie skarbowym, na które wpływają określone deklaracjami PIT, CIT i VAT kwoty.

Wpłaty dokonuje się w formie przelewu bankowego. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest dokonywanie wpłat gotówkowych w kasach urzędów na poczcie czy w formie gotówkowej w bankach. Z tej formy dokonywania wpłat mogą skorzystać mikro przedsiębiorcy. Co prawda staje się to coraz mniej popularne i raczej zaleca się na dokonywanie wpłat podatkowych korzystając z indywidualnych lub firmowych kont bankowych.


Potrzebujesz urządzeń do swojego sklepu? Zobacz świetne drukarki i terminale POS


Podatek dochodowy PIT, CIT i VAT nie są jedynymi podatkami jakie przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia w urzędzie skarbowym. Wiele czynności wykonywanych w procesie prowadzenia działalności podlega różnym opłatom należnym państwu. Są to często różnego rodzaju opłaty skarbowe, podatki od czynności cywilno prawnych – PCC i inne obciążenia.

Pożądane jest płacenie wszelkich podatków za pośrednictwem konta firmowego. Jest to bardzo wygodna forma. Należy również pamiętać, że wszelkie zwroty czy nadpłaty zwracane przez urząd skarbowy, odbywają się na wskazane konto, które powinno być kontem firmowym.

Dodaj komentarz