Kredyt a pożyczka

Kredyt i pożyczka to terminy, które często są używane przez nas zamienne. Jednakże nie są to pojęcia tożsame. Jedyną wspólną konsekwencją w obu przypadkach jest zaciągnięcie zobowiązania, natomiast skutki prawne tych dwóch pojęć znacznie się różnią od siebie. Warto zapoznać się z cechami charakterystycznymi dla pożyczki jak i dla kredytu, oraz z występującymi podstawowymi różnicami między nimi. W poniższym tekście znajdziesz wszystkie potrzebne informację, aby prawidłowo używać tych pojęć.

Kredyt

Kredyt to pojęcie zarezerwowane do używania prawnie wyłącznie przez instytucje bankowe. Jest to czynność bankowa, która nie może zostać udzielana przez inne jednostki prawne, poza bankami. Zobowiązanie kredytowe może zostać udzielone kredytobiorcy wyłącznie w postaci uprzedniej umowy pisemnej i zawierać wszystkie wymagane elementy, takie jak: kwota kredytu, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania oraz warunki zmiany oprocentowania oraz wysokość prowizji. Oczywiście istotnym elementem takiej umowy jest również jego cel, który również musi zostać zawarty na piśmie.

Pożyczka

Pożyczka jest definiowana przez kodeks cywilny. jest to element szerszy niż kredyt. Pożyczka może zostać udzielona przez dowolną instytucję prawną, w tym banki, jak również przez osobę fizyczną, pod warunkiem, że owa pożyczka jest jego własnością. Wydanie pożyczki w przeciwieństwie do kredytu może odbyć się w dowolnej formie. Nie wymaga ona formy pisemnej. To pożyczkodawca i pożyczkobiorca ustalają między sobą podstawowe zasady. Podpisywanie umowy jest wyłącznie zalecane w przypadku dużych kwot, ponieważ w razie ewentualnego sporu jest to dla nas podstawa do rozstrzygnięcia ewentualnych konfliktów.

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Kredyt i pożyczka różnią się między sobą wymienionymi elementami:

  • osobą jej udzielania, czyli kto może jej udzielić- może to być wyłącznie bank lub inne osoby, np. osoba fizyczna,
  • przeznaczeniem – cel ściśle określony w umowie bądź nie określony,
  • regulacją prawną – Prawo Bankowe lub Kodeks Cywilny
  • rodzajem umowy – forma pisemna lub ustna,
  • oraz kosztami- może być nieodpłatna jak również zawierać prowizje i odsetki zawarte w umowie.

Dodaj komentarz