Uproszczona ewidencja sprzedaży

Konstytucja Biznesu jest pakietem ustaw, w którym znalazło się Prawo Przedsiębiorcy. Przepisy zaczęły obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku.
Art. 5 Prawa Przedsiębiorcy mówi o tym kto według nowej ustawy jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą nierejestrowaną i w jakiej formie zobowiązany jest prowadzić dokumentację działalności.

Co to jest działalność nierejestrowana.

Prowadząc drobną działalność usługową czy jakąkolwiek działalność zarobkową nie wymagane jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Możliwość takiego działania jest obwarowana pewnymi warunkami:

  • wysokość osiąganego przychodu nie może przekraczać 50 % kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia i w 2020 roku wynosi 1300 zł.
  • osoby wykonujące działalność nierejestrowaną nie mogą w ciągu minionych 60 miesięcy prowadzić działalności gospodarczej.
  • dochody z tego rodzaju działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych. Rozliczenie następuje raz w roku przy okazji rocznego rozliczenia podatków.

Działalność nierejestrowana, a ZUS.

Osoby wykonujące działalność nierejestrowaną nie mają obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podejmujący tego typu działalność nie ma obowiązku zgłoszenia do ZUS oraz składania deklaracji.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Każdy kto w ramach swojego działania osiąga przychód w określonej ustawą wysokości. Wysokość maksymalna nie jest wielkością stałą i co rok może być inna w zależności od urzędowej stawki wynagrodzenia minimalnego. Zawsze o jej wysokości stanowi kwota stanowiąca 50 % wynagrodzenia minimalnego.

Według tej ustawy mogą to być:

  • osoby prowadzące np. sprzedaż na portalach handlowych typu Allegro i podobnych.
  • drobni kupcy okazjonalnie prowadzący sprzedaż na jarmarkach i targowiskach.
  • osoby planujące dokonanie zgłoszenia o działalności gospodarczej przed powstaniem tego faktu, sprawdzając w ten sposób swoje przedsięwzięcie
  • osoby wykonujące dorywcze prace typu usługi porządkowe, opieka nad dzieckiem czy osobą niepełnosprawną
  • osoby podejmujące sezonowe prace w ramach obsługi ruchu turystycznego
  • wszyscy którzy za swoją pracę pobierają zapłatę mieszcząc się w zakresie określonego ustawą limitu przychodu.

Ewidencja przychodów w działalności nierejestrowanej

Co do zasady osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jednakże dla własnej wygody i ewentualnego rozliczenia przed organami podatkowymi warto taki rejestr sprzedaży zaprowadzić. Prowadzony na bieżąco pozwoli kontrolować sprzedaż aby nie przekroczyć limitu i w sposób przejrzysty rozliczyć się w zeznaniu rocznym. Nie ma jednego wzorca jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej. Podstawowym wymogiem uproszczonej ewidencji sprzedaży jest określenie daty i wysokości sprzedaży w danym miesiącu.
Prowadząc ten typ działalność można wystawiać faktury dla osób i instytucji, które tego wymagają.

Prowadząc działalność nierejestrowaną należy sprawdzić czy w wybranej branży jest to możliwe, a jeśli tak to czy nie jest przypadkiem wymagane jakieś szczególne podejścia do ewidencjonowania przychodów.

Działalność nierejestrowana nie zwalnia całkowicie z płacenia podatków. Zwalnia jedynie z miesięcznych czy kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Jedyną formą rozliczenia jest wykazanie uzyskanego przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym rozliczającym podatki osobiste.

Uproszczona ewidencja w jednoosobowej działalności.

W zależności od dokonanej formy rozliczenia podatku, osoba prowadząca jednoosobową działalność, również może skorzystać z uproszczonej ewidencji podatkowej. Najlepszym przykładem jest ryczałt ewidencjonowany, w którym podatek płacony jest od przychodu.
Kolejnym przykładem może być karta podatkowa gdzie wysokość przychodu nie ma wpływu na wysokość płaconego podatku w związku z tym nie ma potrzeby prowadzenia żadnej ewidencji. Podstawową formą ewidencji w działalności gospodarczej jest księga przychodów i rozchodów.

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i formę uproszczonej ewidencji podatkowej, można ją prowadzić do określonej wysokości przychodów. Z chwilą przekroczenia przychodów w kwocie 2 000 000 EUR. każdy podatnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych tak zwanej pełnej księgowości.

Więcej w tym temacie znajdziesz na: https://www.infakt.pl/blog/jak-dokumentowac-sprzedaz-w-dzialalnosci-bez-rejestracji/