Siła prostoty w biznesie

Niektórzy wielcy przedsiębiorcy mówią o sile prostoty, aby odnieść się do zdolności, aby rzeczy, które były pierwotnie niejasne i złożone, były proste. Aby dowiedzieć się, czy to opanowałeś, ważne jest, aby zadać sobie pytanie. Czy potrafisz sprawić, by to, co skomplikowane, było jasne i jednoznaczne dla Twojego zespołu lub ludzi, którzy Cię słuchają?
Czy potrafisz zebrać dużą ilość informacji i wydobyć z nich to, co najistotniejsze, tak aby inni mogli zapamiętać to, co najważniejsze? Oto kilka rzeczy, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest ta słynna moc i jaki wpływ ma na Twój zespół i Twoich klientów.


Przedsiębiorcy, którzy opowiadają się za siłą prostoty, mają swoje “motto”: zaangażowanie, szczerość, odwaga. Według nich, gdy te trzy warunki zostaną spełnione, siła prostoty rozprzestrzenia się w całej firmie.

Bądź zaangażowany, aby zaangażować innych.

Jeśli nie jesteś prawdziwym pasjonatem swojego biznesu, to bardzo trudno będzie Ci się w niego zaangażować. Zaangażowanie nie musi zależeć od tego, czy firma będzie przynosić ogromne zyski lub utrzymywać nas z dala od kłopotów przez resztę życia, ale raczej od głębokiego przywiązania do wykonywanych zadań. Z drugiej strony, jeśli Twoja firma nie znajduje się w centrum Twoich pragnień, Twój zespół naturalnie również nie będzie zainteresowany. Aby przekonać się, że inni rozumieją i są zaangażowani, czasami i często konieczne jest zastosowanie metody przeformułowania. Poproś swój zespół o przeformułowanie prezentacji lub celów w twojej obecności, a zobaczysz, jakie jest ich zainteresowanie lub brak zainteresowania i jaki wpływ mają na swoich kolegów.
Uczciwość, szczerość, prostota, pokora, szczodrość, brak próżności i zdolność służenia innym – cechy, które posiadają wszystkie dusze – są prawdziwymi fundamentami naszego życia duchowego.

Pozostań uczciwym.

W świecie przedsiębiorczości niektórzy liderzy uważają, że wizerunek jest ważniejszy od prawdy. Kłamstwo stało się dla niektórych wręcz nawykiem. Choć czasem może to przynieść rezultaty, na dłuższą metę spowoduje szkody. Przekazując szczere informacje o sytuacji, Twój zespół będzie bardziej odpowiedzialny za swoją pracę i będzie miał do Ciebie większe zaufanie. Bądź autentyczny i szczery w swojej komunikacji, czy to z pracownikami, czy z klientami. I nigdy nie należy używać języka drewna, który niszczy komunikację. Język drewna narzuca się niepostrzeżenie we wszystkich dialogach, ale także w zespołach. Konsekwencje i szkodliwe skutki drewnianego języka są wielorakie, a drewniany język sprzeciwia się uczciwości.

Bądź odważny.

Firmy, które się rozrosły, czasami zapominają o tej zasadzie. Choć porażka w naturalny sposób skłania nas do większej ostrożności i mniejszej odwagi, musimy walczyć z tym nawykiem. Nie wolno nam zapominać, że aby firma mogła się rozwijać, musi być napędzana przez odważne wyzwania, przez chęć doskonalenia się, a nie przez strach. Najwięksi liderzy nagradzają porażki, zamiast je karać. Na dłuższą metę nie jest bezpieczniej unikać niebezpieczeństwa, niż się na nie narażać. Bojaźliwi dają się złapać tak samo często jak odważni.

Klarowne procedury.

Prostota jest podstawową cechą przedsiębiorców, która zwiększa ich efektywność. Cenią sobie ich proste, ale praktyczne procedury. Stworzenie prostych procedur pozwala im na odciążenie ich harmonogramu. Są najbardziej uważni na rozwój swojego biznesu, kiedy nie są przytłoczeni stresem. Dlatego wyznaczają sobie cele, które są zawsze osiągalne, aby nie doświadczać porażek.