Opracowywanie prognoz finansowych firmy

Przed założeniem firmy każdy przedsiębiorca dokonał wyborów dotyczących jej zarządzania. W połowie procesu należy ocenić, a ściślej rzecz ujmując, sprawdzić rentowność projektu, dlatego prognozowanie finansowe jest koniecznością.
Weryfikacja spójności finansowej projektu od opcji podejmowanych w projekcie, poprzez tłumaczenia finansowe, aż po konsekwencje, które generuje lub będzie generował. W rzeczywistości, prognozowanie finansowe jest kwantyfikacją wpływu strategii marketingowej, planu rekrutacji i struktury kosztów, której celem jest przepisanie postrzegania produktu lub rynku.

Jakie procedury należy wdrożyć?

Aby przeprowadzić prognozę finansową, można zastosować prostą metodę, która zawsze się sprawdza, czyli odpowiedzieć na trzy pytania: czy z punktu widzenia rachunku zysków i strat projekt jest rentowny? Czy pod względem przepływów pieniężnych jest on wypłacalny? Czy też jest ona wystarczająco finansowana? Jednakże, aby prawidłowo sporządzić prognozę finansową, zaleca się ocenę trzech obszarów badania wymienionych powyżej: rentowności projektu, wypłacalności projektu i finansowania projektu.

Twój rachunek zysków i strat – serce Twojej prognozy.

Rachunek zysków i strat umożliwia określenie rentowności projektu za pomocą wiarygodnych wyników netto. Jest najtrudniejszy do opanowania. Jest on jednak niezbędny, ponieważ stanowi element strategiczny w oczach inwestorów. Kalkulacja rachunku zysków i strat polega na odjęciu przychodów od kosztów. Te ostatnie można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie koszty zmienne i stałe. W kalkulacji rachunku zysków i strat nie uwzględnia się inwestycji, które nie mają wpływu na rentowność projektów, jak np. komputery.

Twój plan przepływów pieniężnych – kompas.

Po obliczeniu planu przepływów pieniężnych będziesz znał wypłacalność swojej firmy. Przepływy pieniężne to różnica pomiędzy wpływami i wypływami gotówki. Należy zauważyć, że wpływy środków pieniężnych są związane z obrotem, a wypływy środków pieniężnych z wydatkami i inwestycjami. Plan przepływów pieniężnych jest więc odpowiednikiem miesięcznego rachunku bankowego Twojej firmy z uwzględnieniem podatku VAT.

Twój plan finansowy, Twoje potrzeby.

Celem kalkulacji planu finansowego jest określenie kondycji finansowej Państwa projektu. Wykonując te obliczenia, nie tylko masz pewność wiarygodności finansowania, ale będziesz miał dowód, że nastąpiła wyraźna poprawa Twojej siły finansowej. W tym celu należy rozróżnić pomiędzy zasobami a potrzebami. Zasoby finansowe obejmują kapitał zakładowy, rachunek bieżący i dotacje. Jeśli chodzi o potrzeby, można wymienić potrzeby inwestycyjne, potrzeby związane z kapitałem obrotowym i potrzeby operacyjne. Dokonując obliczeń w tych trzech obszarach, tworzysz coś, co nazywamy prognozą finansową.

Kilka wskazówek.

Musisz mieć jasność w dokonywaniu tych obliczeń, ponieważ celem tego badania jest udowodnienie, że Twój obrót jest większy niż Twoje wydatki. Dlatego prosimy o zachowanie niskiego poziomu optymizmu. Bądź precyzyjny w swoich obliczeniach, to sprawi, że Twój rachunek będzie bardziej wiarygodny. Postaraj się wyróżnić cięższe wydatki, porównując każdy wydatek z obrotem. Spraw, aby Twoje konto było czytelne, aby inwestorzy mieli do Ciebie zaufanie. W tym celu należy skorzystać z pośrednich bilansów zarządzania. Jeśli to konieczne, poproś o pomoc specjalistów od zakładania firmy lub nawet przyszłego biegłego księgowego, aby zrozumieć mechanikę zarządzania firmą.

Potrzebujesz wysokiej jakości? Nie możesz pozwolić sobie na błędy? Sprawdź ofertę profesjonalnej redakcji językowej tekstu